Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom
Sponsors

Inschrijving/indeling competitie sr. en jr

Voorjaarcompetitie 2021:

Senioren: zie onder
Junioren: zie onder
Padel:  start 11 juni t/m 11 juli, meer info vind je terug op de pagina Padel Competitie.


Beste leden van LTC de Zoom en dan vooral de leden die zich hebben ingeschreven voor de voorjaarscompetitie tennis 2021,

Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft de KNLTB moeten besluiten om de aanvang van de voorjaarscompetitie uit te stellen naar juni. Daarbij mogen teams die zich willen terugtrekken dit doen voor 11 april waarbij er geen kosten in rekening zullen worden gebracht bij de vereniging.

Na overleg tussen direct betrokkenen en raadpleging met bestuur, jeugdcommissie en WTC hebben we besloten om de inschrijving van alle teams terug te trekken.

Aan dit besluit liggen de volgende beweegredenen te grondslag:
- Het is maar de vraag of het clubhuis tegen die tijd open is. Laat staan dat we weten hoeveel mensen er dan binnen mogen.
- Het Lentebok toernooi zal samenvallen met de competitie, ongeacht of het gaat om 3, 4 of 5 speelronden. De keuze voor 3, 4 of 5 speelronden is nog niet gemaakt door de bond.
- De ervaring van het afgelopen najaar leerde ons dat: - teams zich gedurende de competitie terug trokken (zowel teams van de Zoom alsmede tegenstanders), - er was een grote druk bij de vrijwilligers die "mochten" handhaven.
- De kosten van het plaatsen van een tent zoals afgelopen najaar zijn te hoog t.o.v. de door de KNLTB voorgestelde periode
- In het najaar merkten we dat de druk op de organisatie en de tijd en energie die er elke week ingestoken werden niet opwogen tegen de paar weken dat we uiteindelijk konden tennissen.

We beseffen ons terdege dat we allemaal uitkijken naar het moment dat we onze krachten en techniek weer kunnen meten in wedstrijdvorm. Dat is reden voor ons om te bezien of we met voldoende vrijwilligers een interne competitie en/of (weekend)toernooi(en) kunnen organiseren. Laten we niet vergeten dat wij tennissers de luxe hebben gehad om door te mogen blijven spelen (met slechts een kleine onderbreking). Dat nemen ze ons niet meer af, de volgende stap is verantwoord de krachten met elkaar meten. Dat is ons uitgangspunt voor de komende periode.

Voor de duidelijkheid, dit betreft de tennis competitie senioren en jeugd voorjaar 2021. Niet de padel competitie in het voorjaar. Daarover zijn we in afwachting van verdere berichten van de KNLTB.

De inschrijving voor de najaarscompetitie zal later dit jaar worden opengesteld. Laten we hopen dat we de najaarscompetitie wel kunnen spelen zoals we voor Corona gewoon waren!

In de hoop jullie zo voldoende te hebben ingelicht,

Met sportieve groet,

Mede namens WTC, bestuur en jeugdcommissie,
Gert-Jan Heeren
Voorzitter WTC en VCL LTC de Zoom
Verandering sinds 2019:
Er kan op de zaterdag ook worden ingeschreven voor dames dubbel 17+ (4DD), heren dubbel 17+ en heren dubbel 50+ (4HD) en gemengd dubbel 17+ (DD-HD-2GD)  
 
Verandering vanaf seizoen 2021:
Op zondag kan er voor de Landelijke competitie gekozen worden voor vijf i.p.v. acht wedstrijden.
 
Nieuwe teams:
- Een bestaand competitieteam dat voor meer dan 50% uit nieuwe spelers bestaat zien wij als een nieuw team.
- Een bestaand competitieteam die ingeschreven wordt op een andere speeldag zien wij als een nieuw team. - Een bestand competitieteam die afgelopen seizoen met een onevenredig aantal invallers heeft gespeeld zien wij als een nieuw team.
- Een team dat van bijv. gemengd overstap met een aantal leden naar bijv. een heren of dames team zien wij als een nieuw team.
- Een team dat nog niet eerder heeft deelgenomen aan de competitie zien wij als een nieuw team.
- Een team dat vorig seizoen niet heeft ingeschreven zien wij als een nieuw team.
De teams die eerder hebben deelgenomen zullen in eerste instantie worden ingeschreven. Daarna geldt de volgorde van de wachtlijst.  
 
Inschrijven:
Inschrijven kan tot en met 30 december. Gebruik hiervoor het dit excelblad en mail het naar: vclltcdezoom@gmail.com   
 
Met vriendelijke groet,
 
Gert-Jan Heeren
VCL LTC de Zoom

CompetitieCompetitie voorjaar, najaar en winterInschrijving/indeling competitie sr. en jrInterne competitie 8/9 Tennis & Padel
Sponsors