Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom
Sponsors

Privacy

In het kader van de Europese wetgeving AVG worden de telefoonnummers en privé emailadressen van de website verwijderd.

Komt er misschien een foto voor op deze site waar je liever niet opstaat? Geef het graag aan ons door via info@ltcdezoom.nl. dan halen we deze er af. 

Wilt u een telefoonnummer of emailadres opzoeken van een medelid dan kun je dat doen via onze Club-App. Indien iemand bezwaar heeft zullen zijn/haar gegevens helaas niet zichtbaar zijn (dit is zelf uit te zetten). 

Uw inschrijfformulier blijft bij onze ledenadministratie zorgvuldig bewaard en nooit aan derden of voor andere doeleinden gebruikt dan het inschrijven bij de tennisbond KNLTB. Indien akkoord worden uw gegevens verstrekt aan Tennisschool BijDaan. De Penningmeesters gebruiken uw gegevens alleen voor het innen van contributie, eventuele bardienstboetes en/of introducé's. 

Nieuwsbrieven mogen we via mailings naar onze leden versturen, dit behoort bij het lidmaatschap. De inhoud dient wel betrekking te hebben op tennis en/of de vereniging. 

LTC de Zoom heeft alle stappen van het stappenplan van de NOC*NSF via de KNLTB doorlopen en is in het bezit van een AVG-verklaring. 

Privacyverklaring
 
Dit is de privacyverklaring van LTC de Zoom, gevestigd te Bastionweg 42 te Bergen op Zoom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280090, hierna te noemen: `de Vereniging`.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@ltcdezoom.nl
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


 

Privacy
Sponsors