Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Lid worden?

Gezellig dat u overweegt om lid te worden!

Voor senioren kunt u al voor € 10,50/maand onbeperkt vrijtennissen en padellen het hele jaar door, voor de junioren bedraagt dit nog geen € 6,50/maand. De Zoom is hiermee de voordeligste tennisvereniging van de Gemeente Bergen op Zoom!

U ontvangt een eigen tennispas waarmee u altijd toegang tot het park heeft. Het clubhuis met het terras is, doordat ieder lid minstens 6 uur bardienst per jaar draait, vaak open én met voordelige tarieven.
 
De contributie bedraagt per jaar:
Senioren € 125,--
Junioren € 75,-
Minioren € 30,-
Slapende leden € 22,-
Inschrijfgeld € 20,-

Trainingen zijn apart bij onze tennisschool te boeken. Zie hiervoor in het menu Trainingen voor de mogelijkheden en prijzen. LET OP: bij het volgen van trainingen is het wel verplicht om lid te zijn op onze vereniging. 

Je kunt je aanmelden voor regulier lidmaatschap of voor Proeven aan Tennis (PAT) en Tenniskids middels de formulieren:
- digitaal (deze link komt er binnenkort op te staan) 
Inschrijfformulier Algemeen
Inschrijfformulier PAT & Tenniskids winter 2019-2020
Tijdens de zomermaanden juni t/m september voor niet-leden en niet-tennissers is er een leuke aanbieiding de Zoomerchallenge. Lees meer info via de homepage van onze site. 
-Inschrijfformulier Zoomerchallege

te downloaden en samen met een pasfoto voor op de tennispas mailen naar: ledenadministratie@ltcdezoom.nl of inleveren bij de Karin Scheringa of Juliënne van Broekhoven van de Ledenadministratie. Hiervoor kan per email of per telefoon een afspraak gemaakt worden,  tel. 06-41181304.

De "Proeven aan Tennis" en "Tenniskids" zijn leuke kennismakingsaanbiedingen voor tennis en padel. Hiermee ontvang je trainingen met een gratis racket en een gratis seizoen lidmaatschap voor een aanbiedingsprijs, zie het kopje trainingen voor meer informatie. Hierna kun je opzeggen of lidblijven en dan betaal je slechts de contributie over de resterende maanden van dat jaar. 

Aan het einde van het seizoen maakt de Ledenadministratie een inventarisatielijst van de leden. In totaal nemen we 200 jeugdleden (minioren-junioren) en 800 seniorleden aan. 

We hebben momenteel geen wachtlijst.

Je mag een introducé meenemen, haal je pasje 2x door het afhaalbord en via onze penningmeester krijg je een automatische incasso ad € 5,00.

De ledenadministratie ontvangt in februari van de KNLTB de fotopasjes van het nieuwe jaar. Ze maakt een lijst met alle leden en aan de hand hiervan controleert ze alle pasjes op naam en speelsterkte. De contributie wordt eind januari per automatische incasso geïnd. 

Bij het uitreiken van de pasjes in maart wordt gecheckt of de contributie en bardienstboetes voldaan zijn, zoniet dan wordt de lidmaatschapspas niet afgegeven totdat aan de verplichtingen is voldaan. Het bestuur bepaalt een dag waarop de pasjes tussen 14.00 en 17.00 uur in het clubhuis kunnen worden opgehaald, meestal is dit het laatste weekend van maart.

Ben je verhinderd op de pasjesophaaldag dan wordt een later moment bepaald om in het clubhuis alsnog je pasje af te halen.
kan er een afspraak met de Ledenadministratie gemaakt worden om je pasje alsnog op te halen. 

Het tennisseizoen en het financieel jaar loopt steeds van januari t/m december van ieder jaar. In oktober/november volgt de financiële afwikkeling met de diverse commissies. E.e.a. wordt in de administratie van de vereniging verwerkt door de Kascommissie.Het jaarverslag wordt in concept opgesteld en tezamen met diverse bescheiden aan de kascommissie ter controle aangeboden. Op de jaarvergadering die in het eerste kwartaal van het jaar plaatsvindt, wordt door de kascommissie verslag gedaan van hun bevindingen mbt de administratie van de vereniging.

Een nieuwe pasfoto op je tennispas?

Sinds de laatste update van de ClubApp kan ieder ook zelf pasfoto's
uploaden. Deze wordt dan gebruikt in het profiel van zijn ClubApp, maar zal ook verzonden worden naar de pasfoto-sectie op zijn/haar lidkaart in KNLTB.Club. Deze pasfoto moet dan echter nog wel door de ledenadministrateur worden goedgekeurd, en zal na goedkeuring ook klaar zijn om te worden uitgewisseld met de KNLTB.

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed
gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond
genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met
doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn,
groter is geen probleem.

Met vriendelijke groet,

Ledenadministratie L.T.C. de Zoom

Karin Scheringa en Juliënne van Broekhoven

Lid worden?Opzeggen?