Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Lid worden?

Gezellig dat u overweegt om lid te worden!

Voor senioren kunt u al voor € 10,00/maand onbeperkt vrijtennissen en padellen het hele jaar door, voor de junioren bedraagt dit nog geen € 6,50/maand. Hiermee zijn wij zelfs de goedkoopste tennisvereniging van de Gemeente Bergen op Zoom!

U ontvangt een eigen tennispas waarmee u altijd toegang tot het park heeft. Het clubhuis met het terras is, doordat ieder lid 2 bardiensten draait, vaak open én met voordelige tarieven.
 
De contributie bedraagt per jaar:
Senioren € 120,-
Junioren € 75,-
Minioren € 30,-
Slapende leden € 22,-
Inschrijfgeld € 20,-

Trainingen zijn apart bij onze tennisschool te boeken. Zie hiervoor in het menu Trainingen voor de mogelijkheden en prijzen. 

Aanmelden kan via:
- digitaal (deze link komt er binnenkort op te staan) 
- het Lidmaatschap inschrijfformulier  downloaden en samen met een pasfoto voor op de tennispas mailen naar:
ledenadm.ltcdezoom@gmail.com
- of inleveren bij: Karin Scheringa, Dixiland 2, 4614 XM Bergen op Zoom, Tel. 06 22952847

We hebben ook een erg leuke kennismakingsaanbieding lopen: "Proeven aan Tennis". Hiermee ontvang je 13 trainingen met een gratis racket en een gratis seizoen lidmaatschap voor het totaalbedrag van € 130,00. Hierna kun je opzeggen of lidblijven en dan betaal je de contributie over de resterende maanden van dat jaar. 

Aan het einde van het seizoen maakt de Ledenadministratie een inventarisatielijst van de leden. In totaal nemen we 200 jeugdleden (minioren-junioren) en 800 seniorleden aan. 

We hebben momenteel geen wachtlijst.

Je mag een introducé meenemen, haal je pasje 2x door het afhaalbord en via onze penningmeester krijg je een automatische incasso ad € 5,00.

De ledenadministratie ontvangt in februari van de KNLTB de fotopasjes van het nieuwe jaar. Ze maakt een lijst met alle leden en aan de hand hiervan controleert ze alle pasjes op naam en speelsterkte. De contributie wordt eind januari per automatische incasso geïnd. 

Bij het uitreiken van de pasjes in maart wordt gecheckt of de contributie voldaan is, zoniet dan kan de penningmeester beslissen om zijn/haar pas niet af te geven totdat het lidmaatschap is betaald. Het bestuur bepaalt een dag waarop de pasjes tussen 14.00 en 17.00 uur in het clubhuis kunnen worden opgehaald, meestal is dit het laatste weekend van maart. Mocht je nog iets meer willen weten, dan mag je Bets of Karin altijd bellen.

Ben je verhinderd op de pasjesophaaldag dan kan je het pasje uitsluitend bij Karin ophalen, Dixieland 2 op maandag- en dinsdagavonden van 18.30 tot 19.00 uur. Dan kun je via je telefoon of  een printje laten zien dat je een bardienst gepland hebt.
Na 2 juni alleen nog ophalen mogelijk na het maken van een afspraak met de ledenadministratie, zie hiervoor bovenstaand de contactgegevens. 

Het tennisseizoen en het financieel jaar loopt steeds van januari t/m december van ieder jaar. In oktober/november volgt de financiële afwikkeling met de diverse commissies. E.e.a. wordt in de administratie van de vereniging verwerkt door de Kascommissie.Het jaarverslag wordt in concept opgesteld en tezamen met diverse bescheiden aan de kascommissie ter controle aangeboden. Op de jaarvergadering die steeds in de maand januari/februari plaatsvindt, wordt door de kascommissie verslag gedaan van hun bevindingen mbt de administratie van de vereniging.

Lid worden?Opzeggen?
Sponsors