Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Lid worden?

Gezellig dat u overweegt om lid te worden!

Voor senioren kunt u al voor € 10,00/maand onbeperkt vrijtennissen en padellen het hele jaar door, voor de junioren bedraagt dit nog geen € 6,50/maand. Vanaf 2019 wordt dit ivm toenemende kosten vanuit De Gemeente en onderhoud park sinds jaren met € 5,00 verhoogd naar € 125,00/jaar. Maar zelfs hiermee blijft De Zoom de voordeligste tennisvereniging van de Gemeente Bergen op Zoom!

U ontvangt een eigen tennispas waarmee u altijd toegang tot het park heeft. Het clubhuis met het terras is, doordat ieder lid 2 bardiensten draait, vaak open én met voordelige tarieven.
 
De contributie bedraagt per jaar:
Senioren € 120,-  => 2019 € 125,00
Junioren € 75,-
Minioren € 30,-
Slapende leden € 22,-
Inschrijfgeld € 20,-

Trainingen zijn apart bij onze tennisschool te boeken. Zie hiervoor in het menu Trainingen voor de mogelijkheden en prijzen. LET OP: bij het volgen van trainingen is het wel verplicht om lid te zijn op onze vereniging. 

Je kunt je aanmelden voor regulier lidmaatschap of voor Proeven aan Tennis en Tenniskids middels de formulieren:
- digitaal (deze link komt er binnenkort op te staan) 
Lidmaatschap regulier inschrijfformulier  
- Lidmaatschap inschrijfformulier PAT en Tenniskids

te downloaden en samen met een pasfoto voor op de tennispas mailen naar: ledenadm.ltcdezoom@gmail.com of inleveren bij de Karin Scheringa of Juliënne van Broekhoven van de Ledenadministratie. Hiervoor kan per email of per telefoon een afspraak gemaakt worden,  tel. 06-41181304.

De "Proeven aan Tennis" en "Tenniskids" zijn leuke kennismakingsaanbiedingen voor tennis en padel. Hiermee ontvang je trainingen met een gratis racket en een gratis seizoen lidmaatschap voor een aanbiedingsprijs, zie het kopje trainingen voor meer informatie. Hierna kun je opzeggen of lidblijven en dan betaal je slechts de contributie over de resterende maanden van dat jaar. 

Aan het einde van het seizoen maakt de Ledenadministratie een inventarisatielijst van de leden. In totaal nemen we 200 jeugdleden (minioren-junioren) en 800 seniorleden aan. 

We hebben momenteel geen wachtlijst.

Je mag een introducé meenemen, haal je pasje 2x door het afhaalbord en via onze penningmeester krijg je een automatische incasso ad € 5,00.

De ledenadministratie ontvangt in februari van de KNLTB de fotopasjes van het nieuwe jaar. Ze maakt een lijst met alle leden en aan de hand hiervan controleert ze alle pasjes op naam en speelsterkte. De contributie wordt eind januari per automatische incasso geïnd. 

Bij het uitreiken van de pasjes in maart wordt gecheckt of de contributie voldaan is, zoniet dan kan de penningmeester beslissen om zijn/haar pas niet af te geven totdat het lidmaatschap is betaald. Het bestuur bepaalt een dag waarop de pasjes tussen 14.00 en 17.00 uur in het clubhuis kunnen worden opgehaald, meestal is dit het laatste weekend van maart. Mocht je nog iets meer willen weten, dan mag je Bets of Karin altijd bellen.

Ben je verhinderd op de pasjesophaaldag dan kan er een afspraak met de Ledenadministratie gemaakt worden om je pasje alsnog op te halen. Dan kun je via je telefoon of  een printje laten zien dat je een bardienst gepland hebt.

Het tennisseizoen en het financieel jaar loopt steeds van januari t/m december van ieder jaar. In oktober/november volgt de financiële afwikkeling met de diverse commissies. E.e.a. wordt in de administratie van de vereniging verwerkt door de Kascommissie.Het jaarverslag wordt in concept opgesteld en tezamen met diverse bescheiden aan de kascommissie ter controle aangeboden. Op de jaarvergadering die in het eerste kwartaal van het jaar plaatsvindt, wordt door de kascommissie verslag gedaan van hun bevindingen mbt de administratie van de vereniging.

Lid worden?Opzeggen?
Sponsors