Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom
Sponsors

Wanneer zijn onze banen onbespeelbaar?

Vanaf zondag 7 februari 2021 zijn onze banen wegens sneeuw gesloten tot nader order. Het is niet erg slecht voor de toplaag indien geprobeerd wordt om de sneeuw handmatig te verwijderen, dit is dan ook niet toegestaan. Status 16 februari: we zijn weer open!
       
- Bij vorst kunnen onze Pro Visionbanen gewoon worden gebruikt. Zorg er wel voor dat de banen voor invallende vorst vlak gesleept zijn.
- Bij sneeuw de banen niet bespelen, de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Voorkomen moet worden dat de mat wordt beschadigd of dat de infill wordt verplaatst. 
- Bij ijzel de banen uit veiligheidsoverwegingen niet gebruiken.
- Bij opdooi mogen de banen niet worden bespeeld.

(Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren grond eronder. Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit verliezen en de toplaag van de baan drijft als het ware op het grondwater. De baan kan hierdoor kapot worden gelopen want de belastingen kunnen moeilijk worden afgedragen aan de ondergrond)

Bij twijfel raadpleeg onze baanfunctionaris: Ben van Uum, tel: 06-53360433.

ONDERHOUD:

Tennis Pro Vision, onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij.
 
Verontreiniging, dé vijand van elk kunstgrasveld
De grootste bedreiging van Tennis Pro Visionbanen is vervuiling. Zichtbare verontreiniging, zoals resten van rottende bladeren, zwerfvuil, viltslijpsel als gevolg van slijtage van de keramische infill, maar ook fijnere vervuilende deeltjes zoals plantensporen, mossen, algen, zeer fijn zand en zelfs de microdeeltjes die worden uitgestoten door dieselmotoren, schoorstenen en andere minerale äerosolen. Ze hebben allemaal hun ongunstige invloed op de kwaliteit van de banen. Het vuil klinkt in waardoor er problemen kunnen ontstaan met de waterdoorlatendheid. Bovendien kan het gladheid veroorzaken waardoor de kans op blessures wordt verhoogd.
Het onderhoud richt zich, naast het op de plaats houden van de infill, dan ook primair op het schoon houden van de infill.
In het navolgende is onderscheid gemaakt in dagelijks onderhoud en het periodiek groot onderhoud.
 
Dagelijks onderhoud
Regelmatig verwijderen van blad, glas, kauwgom en andere verontreinigingen 
Men dient in voorkomende gevallen en met zekere regelmaat de bladeren van de tennisbanen te verwijderen. Dit kan het best gebeuren met een blaasmachine op een moment dat de weersomstandigheden enigszins vochtig zijn. U bereikt met een blaasmachine het beste resultaat door met de wind mee bladeren en naalden naar één zijde van het veld te blazen. Verzamelen en afvoeren kan het best geschieden met een kunststof of rubberen grashark. Gebruik nooit een veeg-zuig machine, deze verwijdert de naalden niet, maar wel een deel van de zandlaag.
 
Bij gebruik van motor aangedreven machines moet vooral gelet worden op mogelijke lekkages van olie ed. Olieverontreiniging op kunstgras is zeer moeilijk te verwijderen en kan de latexlaag beschadigen, waardoor de poolverankering aangetast kan worden.
‘Kantineafval’ zoals glas, blikjes, bekers, sigaretten etc moet direct worden verwijderd. Ingetrapte kauwgum kan men het best verwijderen met wat ijs. Gebruik voor het verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcoholbevattende middelen. Door de geringe hechtkracht aan de kunstgrasvezel is schoon water meestal afdoende. 
Het voorkomen van bevuiling van de mat met grond uit de omgeving is beter dan genezen. Besteedt steeds veel aandacht aan de walk-off matten. Verbied het gebruik van vuur (sigaretten e.d.) op het veld. Kunstgrasvezels smelten zeer snel.
 
Egaal houden van de infill
Na iedere partij bespeling van de Tennis Pro Visonbaan doet men er goed aan de infill te egaliseren met een (gravel) sleepnet. Daarnaast wordt geadviseerd om een keer in de week mechanisch te slepen met een rubber ringmat. Doel is het zand weer terug te brengen op de plaatsen waar het vandaan komt. Indien de belijning minder zichtbaar wordt kan deze geborsteld worden met een rolveger.
Regelmatig borstelen
Met enige regelmaat, maar zeker tweemaal per maand de tennisbanen borstelen met een speciaal daarvoor ontwikkelde driehoeksborstel. Het in beweging houden van de infill vertraagt kompaktering en alg- en mosvorming. Bij regelmatig borstelen en slepen behoort ook regelmatig onderzoek van de infill. De lege plekken moeten bijgevuld worden met het geëigende instrooimateriaal. Dit keramische zand kan via ‘Oranjewoud’ besteld worden.
Alg, mos en onkruid
Ondanks veel borstelen en slepen ontstaat alg- en mosgroei, vooral aan de zijkanten op natte, schaduwrijke plekken. Dit dient door de club te worden bestreden. Het gebruik van sommige chemische bestrijdingsmiddelen tegen alg en mos is meestal toegestaan. Lokale regelgeving bepaalt de keuze van het middel. Raadpleeg eerst die regelgeving en lees het voorschrift op de verpakking.
Controleer de mat op beschadiging. Controleer de drainage
Verzeker u ervan dat de draineerbuizen tijdens of direct na een flinke regenbui functioneren. De instrooizandlaag kan te veel gekompakteerd zijn of de drainbuis is verstopt. In het laatste geval kan deze worden doorgespoten.
 
Groot Onderhoud

Dit is het onderhoud dat in principe wordt verricht door 'Oranjewoud'. Het betreft 'groot' onderhoud, waarvoor zij speciale machines, materiaal en vakmensen in dienst hebben. Bij aankomst vindt systematische inspectie van de tennisbanen plaats. Hierbij worden o.a. naden en ingebrachte belijning gecontroleerd op losse stukken.
Vervolgens wordt het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband van het kunstgras groeit. Dit gebeurt zodanig dat ook de wortels verwijderd worden maar de onderbouw niet beschadigd wordt (wortels zetten zich vast in de onderbouwconstructie). Alle randen van het veld worden gespoten met een biologisch afbreekbaar onkruidverdelger (mits het weer dat toelaat).
Aanwezige accessoires worden gecontroleerd. Indien mogelijk worden deze gerepareerd. Eventuele vervanging zal na schriftelijke opdracht geschieden. Daarna wordt het totale hekwerk gecontroleerd, waarbij eventueel ook kleine reparaties kunnen worden uitgevoerd. Grote reparaties worden doorberekend.
Met specialistische onderhoudsmachines worden de Tennis Pro Visionbanen behandeld. 
 
Gebruiksadviezen
 Gedragsregels
Wij adviseren u de volgende gedragsregels op de Tennis Pro Visionbaan te hanteren:
 
·         Niet roken op en nabij de Tennis Pro Visionbanen.
·         Gebruik het juiste (schone) schoeisel.
·         Zorg dat de banen vrij blijven van vuil.
·         Geen glaswerk op het veld.
·         Verboden voor voertuigen met een wieldruk > 0,5 kg/cm2.
·         Sleep de banen met een sleepnet na gebruik.
·         Meld beschadigingen direct aan leverancier

LedenBardienst afkopen, ruilen of verzetten?Bardienst plannen & handleidingDementievriendelijke VerenigingNaar een veiliger sportklimaat:IVA-Certificaat voor alle ledenReservering bestuurskamer, bestuur & commissiesKassasysteemWeetjes voor nieuwe ledenMentale tennistrainingBaan vegenWanneer zijn onze banen onbespeelbaar?Spelregels en test jouw kennis​Nieuwe bespanning en/of racket nodig?Ongevallenverzekering voor elk knltb-lidSport en Blessures
Sponsors