Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Nieuw: pas zelf je foto op je pas aan!

Er komt een meerjarenpas aan!

Vanaf dit jaar gaat er het één en ander veranderen bij de knltb. In 2019 ontvangen verenigingen voor ieder actief lid een meerjaren ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode wordt bekeken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

30 maart 2019 tussen 14.00 en 17.00 uur worden de passen 2019 weer uitgereikt. 

Waarom een meerjaren KNLTB ledenpas?
Samen met 1700 tennisverenigingen streven we er naar om een duurzaam tennisklimaat te realiseren.
 
Competities en toernooien

Op de meerjaren ledenpas wordt de speelsterkte niet meer getoond. Dit heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien. In 2019 geldt het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie. Het algemeen reglement, competitie- en toernooireglement worden daarom aangepast. In deze reglementen, die in januari worden gepubliceerd, zullen alle vernieuwde procedures omtrent competities en toernooien nauwkeurig worden uitgelegd.

Een nieuwe pasfoto op je tennispas?

Sinds de laatste update van de ClubApp kan ieder ook zelf pasfoto's
uploaden. Deze wordt dan gebruikt in het profiel van zijn ClubApp, maar zal ook verzonden worden naar de pasfoto-sectie op zijn/haar lidkaart in KNLTB.Club. Deze pasfoto moet dan echter nog wel door de ledenadministrateur worden goedgekeurd, en zal na goedkeuring ook klaar zijn om te worden uitgewisseld met de KNLTB.

Een digitale pasfoto moet voor de ledenpas aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed
gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond
genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met
doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn,
groter is geen probleem.

Met vriendelijke groet,

Ledenadministratie L.T.C. de Zoom

Karin Scheringa en Juliënne van Broekhoven

Nieuws Uitkomst ALV 2019 Senior Plus dagen 2019 Tennispas 2019 afhalen Banen onbespeelbaar? Sjors Sportief Oudste lid na 41 jaar lidmaatschap opgezegd Nieuw: pas zelf je foto op je pas aan! Vacature Secretaris Max Vitaal Vrije inloop heren en dames Fox Sports op tv Het zoomertoernooi was weer een groot succes! KNLTB ClubApp Het Cios geeft training bij De Zoom Sportklassen 't Rijks Moller sportklassen Bridge-avond Daan Maasdam gaat voor de wildcard ABN-AMRO WTT Cios geeft scholing aan N1 Padelspeler van Nederland! Eerste KNLTB Padelexamens Ciosleerlingen Vrije inloop activiteit: De Zoom in Centercourt Spectaculaire opening op ZuidWest TV Drone-vlucht over ons park Joost voor wildcard ABNAMRO WTT Padelbanen Feestelijke heropening, huldiging 1.000ste lid & nominatie! Alleen pinnen mogelijk Unieke kans voor de LTC de Zoom Jeugdleden ABN-AMRO WTT Wildcard
Sponsors