Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Uitnodiging ALV

Beste leden,

Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op:
  
        maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis

Zijn we klaar voor de toekomst? Beslis mee!
Aangezien we elk jaar weer veel nieuwe leden aantrekken en het gezellig druk op de banen is elke avond met vrijspelen en veel competitieteams wachten op een plekje willen we het met jullie hebben over de toekomst van ons mooie park onder punt 5 van de agenda. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een 11e tennisbaan. We leggen de ideeën en mogelijkheden voor en vernemen graag feedback van jullie. Aansluitend volgt de stemronde.   
 
Indien er minder dan 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, is dit tevens een oproep voor de volgende vergadering op dezelfde datum met dezelfde agenda.

De Agenda: 
                  1. Opening door de voorzitter 
                  2. Notulen vorige vergadering d.d. 12-03-2018 
                  3. Mededelingen bestuur 
                  4. Ingekomen stukken 
                  5. Investeringen 2019 
                      a. Stemronde toekomst park 
                      b. Begroting 2019 
                  6. Jaarverslag Kascie 2018 en verkiezingen kascie 2019 
                  7. Financieel verslag 2018 penningmeester 
                     (ter inzage vanaf een half uur voor aanvang van de ALV) 
                  8. Contributie 2019 en 2020 
                  9. Jaarverslagen 2018 commissies 
                10. Décharge bestuur over 2018 
                11. Bestuursverkiezing 
                12. Evaluatie 2018 
                13. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
                14. Sluiting

Het bestuur bestaat uit:
- Edwin Doomen, voorzitter (aftredend begin 2019 en herkiesbaar)
- Jeroen Bierbooms, vice-voorzitter (aftredend begin 2019 en herkiesbaar)
- Monique Engels, secretaris (aftredend begin 2019 en niet herkiesbaar)
- Simon vd Velde/Milou Edelijn, penningmeesters (aftredend begin 2021 en herkiesbaar)
 
- Ruud van der Linden, voorzitter WTC
- Hans van Agtmaal, voorzitter Barcommissie
- Jolanda Fiktorie, voorzitter Jeugdcommissie

Met vriendelijke groet,

LTC de Zoom

Monique Engels

Nieuws Uitnodiging ALV Senior Plus dagen 2019 Tennispas 2019 afhalen Banen onbespeelbaar? Sjors Sportief Oudste lid na 41 jaar lidmaatschap opgezegd Nieuw: pas zelf je foto op je pas aan! Vacature Secretaris Vrije inloop heren en dames Speelsterktebepaling 15-11-2018 Fox Sports op tv Uitnodiging voor onze Padelspelers Open toernooi te Ulvenhout AH-Sportactie Max Vitaal Het zoomertoernooi was weer een groot succes! Schoonmaker m/v Damesdag 2018 Zoomerchallenge in de 3 zomermaanden Daviscupspeelster in team van De Zoom KNLTB ClubApp Kortingscode Rosmalen 2018 Bestuur 2018 Competitieafsluiting 2 juni 2018 Moller sportklassen Bridge-avond Smash-De Zoom Daan Maasdam gaat voor de wildcard ABN-AMRO WTT De beste wensen! Cios geeft scholing aan N1 Padelspeler van Nederland! Sportploeg vh jaar? Vrije inloop activiteit:
Sponsors