Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom
Sponsors

Groot onderhoud baan 1 t/m 5, baan 6 t/m 10Bekijk de foto's van de renovatie van de banen en start aanleg van baan 11 HIER.
 
Renovatie baan 1 t/m 5 naar voren gehaald:
Vooruitlopend op de aankondiging van 21 april hadden we het besluit genomen met betrekking tot de hoognodige renovatie van baan 1 t/m 5. Zoals jullie wellicht weten zijn baan 6 t/m 10 grondig gerenoveerd en liggen er keurig bij om de komende 12 jaar weer gebruikt te gaan worden. Ook is er gestart met de voorbereidingen om baan 11 neer te gaan leggen. Volgens planning zouden we baan 1 t/m 5 in de zomer gaan renoveren zodat we tijdens de competitie voldoende banen tot onze beschikking zouden hebben.

In overleg met gemeente en een gezamenlijk online-overleg met bestuur, onze trainer Daan en diverse afgevaardigden van een aantal van onze commissies hadden we besloten om het renoveren van deze banen naar voren te halen. Concreet betekent dit dat de verwachting is dat we zo rond 20 mei baan 1 tot en met 5 weer kunnen gebruiken. Baan 11 zal begin juni bespeelbaar zijn.
 
De reden van onze keuze is gebaseerd op onderstaande argumenten:
- Als we de berichtgeving volgend van de KNLTB en RIVM is het een reëel scenario dat we pas na 1 juni of later weer mogen tennissen.
- Als er na 28 april soepeler met de regelgeving wordt omgegaan dan is maar de vraag of we alweer mogen tennissen en is het maar de vraag of ieder lid dit ook meteen durft.
- Stel dat er soepeler mee wordt omgegaan dan kunnen we maximaal 4 weken geen gebruik maken van baan 1 t/m 5 en hebben we 6 t/m 10 wel uiteraard ter beschikking.
- Als we het nu doen hebben we sowieso al een aantal weken geen overlast omdat er nu nog niet getennist mag worden.
- We hebben maar 1 keer overlast omdat we de banen tegelijkertijd met aanleg van baan 11 aanpakken.
- De verwachting is dat er in de zomer minder leden op zomervakantie gaan en we dan 11 banen tot onze beschikking hebben.
- We verwachten niet dat de competitie in mei gestart wordt en al zouden we het mogen, zoals we er nu naar kijken vinden we dit niet verantwoord.
- Ook voor de (eventuele) trainingen hebben we in overleg met Daan naar oplossingen gekeken die werkbaar zijn.
- Stel dat we in mei al wel mogen gaan tennissen is de verwachting dat het langzaam op gang zal komen, er veel mensen thuis werken en er een betere spreiding over de dag zal zijn dan in normale weken waar de druk met name op de avond groot is. 

We rekenen op jullie begrip waarbij we hopen elkaar weer snel te gaan zien op een vernieuwd park.

Op naar nieuwe gezonde periode op ons mooie park!
 
Wij hebben er zin in. Blijf gezond!
 
Bestuur LTC de Zoom

Nieuws Uitnodiging toernooi in Lepelstraat Scooter kwijt? NIEUW! Padel VersVoer Zoomertoernooi Zoomerchallenge 2022 Nieuw toernooi: Beat the Best Nieuws van onze Commissie Dementie vriendelijke vereniging Maatregelen Corona Rabo clubsupport Leo Lucas Bondsonderscheiding Nieuws vanuit onze DMV-commissie Toernooien 2021 Zoom Dubbel Toernooi De Zoom dementievriendelijk Speeddate tennis KNLTB ClubApp Baan 11 Groot onderhoud baan 1 t/m 5, baan 6 t/m 10 Bridge-avond geannuleerd Najaarscompettiie-kampioenen 2019 Trainingsbijeenkomst Dementievriendelijke vereniging Samen Dementievriendelijk Tennispas 2020 Banen onbespeelbaar? Oudste lid na 41 jaar lidmaatschap opgezegd Nieuw: pas zelf je foto op je pas aan! Vrije inloop heren en dames Sportklassen 't Rijks De Zoom in Centercourt Spectaculaire opening op ZuidWest TV Drone-vlucht over ons park
Sponsors