Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom
Sponsors

Collectieve Ongevallenverzekering

Wie zijn er verzekerd?
Elk lid van de vereniging, voor zover en voor zolang hij/zij voldoet aan de navolgende criteria:

- Ten tijde van de gebeurtenis ingeschreven staat als officieel KNLTB-bondslid.

- Geen contributieachterstand heeft (geldt uiteraard niet indien verzekerde officieel is vrijgesteld van contributiebetaling van de vereniging).

- Uitsluitend de amateursport beoefent.

Let op: Voor de ongevallenverzekering zijn alleen de leden van de KNLTB verzekerd. Vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging, zijn zij niet verzekerd voor de ongevallenverzekering.

Voor welk bedrag is elk lid verzekerd?
In geval van overlijden - € 15.000,-
kinderen tot 16 jaar - € 3.000,-
personen van 70 jaar en ouder - € 6.000,-

In geval van algehele blijvende invaliditeit - € 30.000,-
kinderen tot 16 jaar - € 30.000,-
personen van 70 jaar en ouder - € 15.000,-

Kosten van tandheelkundige behandeling tot een maximum van - € 250,- (dit zijn eenmalige uitkeringen)

Hoe zit de dekking in elkaar?
De verzekering is uitsluitend van kracht voor zover en voor zolang verzekerde zich voor een wedstrijd of training dan wel op grond van vrijetijdsbesteding bevindt op of rondom de tennisbaan van een vereniging, dan wel in het verenigingsgebouw.

De verzekering is eveneens van kracht tijdens andere door een vereniging georganiseerde tennisgerelateerde activiteiten op of rondom de tennisbaan, of in het verenigingsgebouw. Met tennisgerelateerde activiteiten wordt gelijkgesteld onbetaald vrijwilligerswerk op of rondom de tennisbaan ten behoeve van de vereniging waarvan verzekerde lid is.

Verder is de verzekering van kracht gedurende het direct aansluitende, rechtstreekse vervoer naar of van de tennisbaan of het verenigingsgebouw.

Ten aanzien van de talenten van de bondsjeugdopleiding, die zijn aangesloten bij een van de KNLTB aangesloten verenigingen, bestaat eveneens dekking gedurende spel- en trainingsmomenten op of rond de tennisbanen van het nationale trainingscentrum in Almere dan wel enige hiertoe aangewezen tennisbaan in Nederland respectievelijk gedurende het direct aansluitende, rechtstreeks vervoer naar of van de tennisbaan. Een en ander voor zover sprake is van training door of onder auspiciën van de KNLTB en sprake is en blijft van amateursport.

Hoe kan ik een schade melden?
U kunt schade die u wilt verhalen op de ongevallenverzekering melden door middel van aan schadeformulier. Bij het melden van een schade moet het bondsnummer worden doorgegeven. Dit bondsnummer staat op het pasje.

Download hier een schadeformulier.

Wij vragen u het schadeformulier te mailen naar: claims.zakelijk@vanlanschotchabot.com

LedenBardienst afkopen, ruilen of verzetten?Bardienst plannen & handleidingDementievriendelijke VerenigingNaar een veiliger sportklimaat:IVA-Certificaat voor alle ledenReservering bestuurskamer, bestuur & commissiesKassasysteemWeetjes voor nieuwe ledenMentale tennistrainingBaan vegenWanneer zijn onze banen onbespeelbaar?Spelregels en test jouw kennis​Nieuwe bespanning en/of racket nodig?Ongevallenverzekering voor elk knltb-lidSport en Blessures
Sponsors