Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Bestuur & Commissies

Bestuur: 
Edwin Doomen                   Voorzitter            
Jeroen Bierbooms              Vice Voorzitter     
Monique Engels                 Secretaris             
Simon van de Velde          Penningmeester 
Milou Edelijn                      Penningmeester
Hans van Agtmaal             Cie. Clubhuis           
Ruud van der Linden         Cie. WTC                
Jolanda Fiktorie                 Cie. Jeugd

Ledenadministratie:
Bets Kuijpers                    Ledenadministratie           
Karin Scheringa               Ledenadministratie

Kascommissie:
Leo Lucas                       Kasbeheer
Seger Goossens             Kasbeheer

ICT
Eric Bennaars

Sponsorcommissie
Interim Jeroen Bierbooms   (vice-voorzitter)
Jac Lambregts
Ronald de Crom
Vacature      

WTC (Wedstrijd Technische Commissie):
Ruud van der Linden   Voorzitter
Gert-Jan Heeren         Competitie/VCL              
Inge Koopman           Nieuwe ledenn                  
Inge Kapteyn             Evenementen
Nicole Verdult            Evenementen
Monique Touw           Evenementen
Simone Leijs              Evenementen
Marjolijn Leijs             Evenementen
Anita Goedschalk       Evenementen
Dennis Koopman        Evenementen
Pascal van Eekelen    Evenementen
Tom Raats                  Evenementen

Padelcommissie:
Seger Goossens        Voorzitter
Rogier Mekelenkamp
Joost v Loon
Jarl Kurpershoek
Inge Kapteyn
Bernard Huisman
Martine Meesters

Trainers Tennisschool BijDaan: (voor telefoonnr zie www.bijdaan.com)
Daan van Nassau     Hoofdtrainer                 
Tessy van de Ven                                         
Nigel Nooijens                                               
Joost van Loon                                              
Hein Loman
Michelle Hendrikx

Commissie Clubhuis:
Hans van Agtmaal      Voorzitter                            
Michel Verdult             Lid
Els Sebregts               Penningmeester   
Henny Snepvangers   Inkoop 
Maurice Rommers      Inkoop    
Wim van Lammeren   Arbo zaken                     
Joyce van Broekhoven Bardienstplanner
Theo Hekerman         Lid
Marco Hagenaars       Lid                                
Corrie Dekker              Lid                                     
Stefan Bogers              Kassabeheer                   
Gerda Hekerman         Inkoop                              
Ton Leijtens                 Lid                                   
Hans Scheringa           Lid                                
Ella Linders                  Lid                        
Maikel Nuijten              Lid             
Pierre Voeten              Inkoop drank
Ronnie van Uum          Lid
Joeri Traats                  Lid         

Competitieleiders:
Gert-Jan Heeren      VCL                                 06-20130548
Jolanda Fiktorie      Junioren: rood, oranje, groen, geel comp.

Jeugdcommissie:
Jolanda Fiktorie          Voorzitter       
Roel Brouwer              Lid                              0
Stefan Versteeg          Lid
Hein Looman              Namens trainers
Vacatures

Commissie: Bastion Open Toernooi & Herfstboktoernooi
Marcel Verhagen                Voorzitter                06-37615479
Addy Verhagen                   Penningmeester    
Marieke van der Klift           Penningmeester    
Henk Cameron                   Secretaris              
Elly Bakker                         Planning                 
Carola van Lammeren        Planning                
Paul van Gaans                  Lid                        
Wil Goossens                      ICT                     
Gerda Hekerman                 Lid Catering(C)     
Dini Speek                           Lid Catering          
Joyce Meeuwissen              Lid Catering          
Petra Hagenaars                 Lid Evenementen   
Hans Diedrich                      Lid Evenementen    
Frans van Keijzerswaard     Lid Evenementen  

Commissie: Zoomer Toernooi
Jules Boonman                  Voorzitter                    06-29588422 
Betsy Doomen                   Secretariaat/planning  
Ruud Proost                       Penningmeester        
Rachel Buuron                    Planning                  
Piet Buuron                        Lid                            
Wil Doomen                        Evenementen            
Wilbert Doomen                  Lid                        
Joeri Traats                         Lid                         
Carmen Reijnders               Lid                          
Piërre Voeten                      Lid                     
Lieselotte Heijnen               Lid                     
Monique Fokkema              Lid                      
Ludie Breugelmans            Lid                      
Marc van Eekelen              Lid                       
Roos Vrolijk                        Lid                    
Rosa Boonstra                    Lid                   
Manuel Magallon                Lid                        

Commissie: Parkbeheer
Ben van Uum         Voorzitter/cont.Gemeente    06-53360433  
Geert Fiktorie          Onderhoud buiten                 
Pierre Haest            Electriciteit                            
Raymon Meeus       Electriciteit                        
Michel Franken       Lid                   
Eppie Sebregts       Lid                                  
Piet Sprangers        Greenteam               
Henk van der Velde  Lid                                      
Ton Verdult              Lid                          

Greenteam (onder cie.Parkbeheer)
Piet Sprangers (voorzitter)
Jack Brouwers
Willem Coenen
Marcel Emmerink
Geert Fiktorie
Michel Franken
Jan Goossens
Piet Heemskerk
Albert Joossen
Aart Kapteyn
. Kruf
. Kuijper
Jac Linders
Henk Loman
Piet Passier
Piet Schuurmans
Eppie Sebregts
Kees Sonke
Ben van Uum
Cees Verheijen
Jac Wils
Walter Zimmerman
 

VerenigingContactHistorieBestuur & CommissiesStatuten en ReglementenIn BN-deStem 12-04-2016In de Bergse Bode 28-10-2015BN-de Stem 24-10-2015BN-de Stem 02-04-2015
Sponsors