Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Speelsterktebepaling 15-11-2018

De procedure betreffende de speelsterktebepaling voor 2019

Hieronder volgt een uitleg over de te volgen procedure betreffende de speelsterktebepaling voor 2019. Er wordt aangegeven wat de uitgangspunten zijn die zullen leiden tot de speelsterktes van 2019. Verder wordt aangeven dat er slechts in een beperkt aantal uitzonderingsgevallen een andere speelsterkte aangevraagd kan worden dan de speelsterkte die door het systeem zal worden bepaald.

Bepaling nieuwe speelsterktes
De speelsterktes voor 2019 worden bepaald aan de hand van de eindejaarsrating op basis van het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem). Deze eindejaarsrating zal worden bepaald in de week van 12 t/m 16 november 2018.

Daarnaast zal voor een beperkte groep leden de positie op een nationale of internationale ranglijst meewegen bij de bepaling van hun speelsterkte voor 2019.

Voordat de eindejaarsrating wordt bepaald, wordt bekeken of spelers met een lage speelsterkte een enorme sprong hebben gemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat met name categorie 9 spelers eigenlijk categorie 3, 4, 5 of 6 spelers zijn. In het enkelspel heeft dit zeer negatieve resultaten voor tegenstanders tot gevolg. Deze tegenstanders hebben een reëler partijresultaat voor de enkelspelpartijen tegen deze spelers toegekend gekregen.

Bij de herberekening wordt gekeken naar spelers die op 13 november een actuele rating hebben die meer dan 1 beter is dan de eindejaarsrating.

Bij spelers die later lid zijn geworden en dus geen eindejaarsrating hebben, wordt naar de speelsterkte gekeken. In de herberekening wordt aangenomen dat de actuele rating die de speler 13 november heeft ook de rating is op het moment dat de partij voor het DSS wordt verwerkt. Dit betekent dat het partijresultaat voor de tegenstander wordt verbeterd tot een waarde die niet meer dan 1 punt slechter is dan de actuele rating van de sterk verbeterde speler op 13 november of dat het partijresultaat komt te vervallen.

Daarna wordt de eindejaarsrating bepaald aan de hand van de actuele rating plus of min een inactiviteit- of acceleratiewaarde.
- De inactiviteitwaarde wordt gehanteerd bij diegenen die een jaar lang geen partijen hebben gespeeld. Deze waarde wordt nog vastgesteld.
- De acceleratiewaarde wordt toegepast bij spelers die op 31 december 2018 minimaal 10 jaar en maximaal 16 jaar zijn en die zes of meer ratingpartijen hebben gespeeld. Deze waarde wordt nog vastgesteld.
- Net als afgelopen jaar kan de dempingwaarde alleen toegepast worden als een speler zelf met behulp van het speelsterktewijzigingsmutatieformulier een verzoek heeft ingediend om de dempingwaarde toe te passen.

Uitgangspunten
De invoering van het DSS in 2002 heeft inmiddels geresulteerd in een betere verdeling van alle leden over de diverse speelsterktecategorieën. Deze verdeling is stapsgewijs bereikt.

Door toepassing van de dempingwaarde stijgen oudere spelers niet te snel naar een te hoge speelsterkte. De acceleratiewaarde zorgt ervoor dat jeugdspelers sneller dan gemiddeld stijgen.

De inactiviteitwaarde zorgt ervoor dat spelers, na enkele jaren niet actief te zijn geweest, met de juiste speelsterkte kunnen instromen als ze weer gaan spelen.

Sinds de invoering van het DSS krijgen spelers, die minimaal twee jaar lid zijn van de KNLTB, een minimale speelsterkte van 8. Dit is onafhankelijk van het feit of ze wel of niet actief deelnemen aan competities en/of toernooien. Deze spelers zijn te herkennen aan een eindejaarsrating van 8,9999.

Uitzondering hierop zijn jeugdspelers, die op 31 december 2018 de 10-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben. Zij kunnen slechts een hogere speelsterkte dan 9 krijgen als ze al wel hebben deelgenomen aan competitie en/of toernooien.

Degradatie naar speelsterkte 9 is niet mogelijk.

Promotie-degradatie grenzen
De grenzen die voor de speelsterktebepaling 2019 worden gebruikt, worden later vastgesteld.

Procedure aanvragen speelsterktemutaties
Hoewel het systeem objectief de nieuwe speelsterkte vaststelt, is het tussen vrijdag 16 november en maandag 3 december 2018 mogelijk om een verzoek in te dienen voor een speelsterktewijziging.

De nieuwe speelsterkte zal raad te plegen zijn via het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl en ClubApp van De Zoom. Het DSS zorgt ervoor dat alle actieve leden van de KNLTB op basis van werkelijke resultaten een juiste speelsterkte krijgen. Dit betekent dan ook dat speelsterktewijzigingsverzoeken op basis van andere redenen dan resultaten in de meeste gevallen niet in behandeling worden genomen. Alleen de verzoeken waarbij sprake is van een aantoonbare vooruitgang dan wel achteruitgang in speelsterkte zullen in behandeling genomen worden.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze is ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier speelsterktewijziging.

Onderstaande redenen kunnen een aanleiding vormen om een verzoek in te dienen:
• een lid (35+ of ouder) wil dat de dempingwaarde wordt toegepast
• een nieuw lid is verkeerd ingeschaald
• een lid heeft te maken met niet of verkeerd verwerkte toernooi- of competitieresultaten
• een lid heeft een ziekte of blessure die de tennisvaardigheid permanent zal beïnvloeden (alleen verlaging)
• een lid heeft (een) partij(en) verloren tegen (een) speler(s) met speelsterktecategorie 9
• een lid heeft een dubbelpartij gespeeld maar geen resultaat behaald omdat bijvoorbeeld het verschil in rating tussen de partners te groot was
• Een (nieuw) lid heeft twee bondsnummers en op beide bondsnummers resultaten behaald.

Nieuws Sjors Sportief Oudste lid na 41 jaar lidmaatschap opgezegd Nieuw: pas zelf je foto op je pas aan! Vacature Secretaris Vrije inloop heren en dames Speelsterktebepaling 15-11-2018 Fox Sports op tv Uitnodiging voor onze Padelspelers Open toernooi te Ulvenhout AH-Sportactie Max Vitaal Het zoomertoernooi was weer een groot succes! Schoonmaker m/v Damesdag 2018 Zoomerchallenge in de 3 zomermaanden Daviscupspeelster in team van De Zoom KNLTB ClubApp Kortingscode Rosmalen 2018 Bestuur 2018 Competitieafsluiting 2 juni 2018 Tennispas 2018 afhalen Moller sportklassen Bridge-avond Smash-De Zoom Daan Maasdam gaat voor de wildcard ABN-AMRO WTT De beste wensen! Cios geeft scholing aan N1 Padelspeler van Nederland! Sportploeg vh jaar? Banen onbespeelbaar? Vrije inloop activiteit: Eerste KNLTB Padelexamens Ciosleerlingen * Nieuw * Clubkampioenschappen 60+
Sponsors