Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Het Tenniscomplex, de geschiedenis:

Door een groeiende belangstelling voor de tennissport in die jaren 70 kreeg het gemeentebestuur vragen om uitbreiding van tennisaccommodaties.

Er was op sportpark ‘Rozenoord’ geen ruimte meer beschikbaar. Het gemeentebestuur was van mening dat als gevolg van de stadsuitbreidingen gestreefd moest worden naar een verantwoorde spreiding van sportgelegenheden. De directeur van gemeentewerken en de directeur van de Dienst voor Sport en Openluchtrecreatie kregen de opdracht om onderzoek in te stellen naar uitbreidingsmogelijkheden elders in de gemeente. Hun advies was een nieuwe tennisaccommodatie te situeren in de nabijheid van sportveldencomplex ‘Meilust’.

Bij de voorbereiding van de plannen voor de aanleg van een tennisaccommodatie op het sportpark ging men uit van een achttal tennisbanen, een kleedgelegenheid, een clubhuis en andere voorzieningen. Dit was echter financieel niet haalbaar en men besloot het plan in fases te doen uitvoeren. Voor de eerste fase werd bij raadsbesluit van 24 februari 1978 werd een krediet verleend van fl. 993.450,-- voor de aanleg van vier tennisbanen, kleedgelegenheden, parkeergelegenheid, afbouw e.d.

Voor het gebruik van het complex meldde zich de toen pas opgerichte tennisvereniging L.T.C. De Zoom. Deze nog jonge vereniging diende een plan in waarbij het clubgebouw met terras gebouwd was op de kleedaccommodatie. Dit bleek voor de vereniging financieel niet haalbaar en men kwam later met een ander plan. Wel werd bij de bouw van de kleedaccommodatie hier rekening mee gehouden.

De banen werden aangelegd door Aannemersbedrijf W. van Vossen uit St. Annaland die met een bedrag van fl. 108.000,-- (excl. BTW) de laagste inschrijver was. In mei 1978 startte Bouwbedrijf Sebregts uit Bergen op Zoom met de bouw van twee kleedgelegenheden. De aannemingssom bedroeg fl. 168.910,16. Het Architectenbureau Le Comte uit Tilburg zorgde voor het ontwerp.

Een jaar later (7 juni 1978) konden deze vier (gravel)tennisbanen in gebruik worden genomen. Voor de in het plan opgenomen andere vier banen werd in december 1978 een krediet verleend van fl. 353.700,--. Bestaande uit fl. 194.400,-- voor de banen en fl. 159.300,-- grondkosten.

Bijna een jaar later werd het tenniscomplex officieel geopend door de toenmalige wethouder J. Dekkers. De vier andere banen werden een maand later opgeleverd. Toen waren ook het clubhuis en de kleedruimte geheel afgewerkt.

n de loop der jaren zijn de kleedlokalen en het clubhuis verbouwd en aangepast aan de eisen van de moderne tijd en werd verlichting aangelegd. Het complex zelf werd in 1990 uitgebreid met een extra gravelbaan. Van het in 1992 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet van fl.175.000,-- werden o.a. de gravel toplagen van de banen vervangen en een computergestuurde beregeningsinstallatie aangelegd.

Anno nu: 
Inmiddels hebben we 10 ProVision tennisbanen (de gravelbanen zijn vervangen door winterbanen zodat het gehele jaar gebruik van gemaakt kan worden), een minibaan en 2 Padelbanen (mix tussen tennis en squash) op sportpark Meilust aan de Bastionweg 40-42.

We nodigen u graag uit om hier eens een kijkje te komen nemen en ook ons clubhuis binnen te lopen. Komt u dan bij voorkeur op een competitiedag of tijdens een van de andere activiteiten, dan kunt u meteen de sfeer van de vereniging proeven.

VerenigingContactHistorieBestuur & CommissiesStatuten en ReglementenIn BN-deStem 12-04-2016In de Bergse Bode 28-10-2015BN-de Stem 24-10-2015BN-de Stem 02-04-2015
Sponsors