Bezoekadres
Bastionweg 40-42
4614 RM Bergen op Zoom

Bestuur & Commissies

Bestuur: 
Edwin Doomen                   Voorzitter             06-53742151
Jeroen Bierbooms              Vice Voorzitter     06-48267751
Monique Engels                 Secretaris             06-12264469 
Simon van de Velde          Penningmeester 
Hans van Agtmaal             Cie. Clubhuis           
Ruud van der Linden         Cie. WTC                
Jolanda Fiktorie                 Cie. Jeugd

Ledenadministratie:
Bets Kuijpers                    Ledenadministratie        06-20049355   
Karin Scheringa               Ledenadministratie

Kascommissie:
Leo Lucas                       Kasbeheer
Seger Goossens             Kasbeheer

ICT
Eric Bennaars

Sponsorcommissie
Interim Jeroen Bierbooms   (vice-voorzitter)
Jac Lambregts
Ronald de Crom
Vacature      

WTC (Wedstrijd Technische Commissie):
Ruud van der Linden   Voorzitter
Gert-Jan Heeren         Competitie/VCL              06-20130548
Inge Koopman           Nieuwe ledenn                 0164-236577 
Inge Kapteyn             Evenementen
Nicole Verdult            Evenementen
Monique Touw           Evenementen
Simone Leijs              Evenementen
Marjolijn Leijs             Evenementen
Anita Goedschalk       Evenementen
Dennis Koopman        Evenementen
Pascal van Eekelen    Evenementen
Tom Raats                  Evenementen

Padelcommissie:
Seger Goossens        Voorzitter
Rogier Mekelenkamp
Joost v Loon
Jarl Kurpershoek
Inge Kapteyn
Bernard Huisman
Martine Meesters

Trainers Tennisschool BijDaan:
Daan van Nassau     Hoofdtrainer                 06-29462940
Tessy van de Ven                                          06-22706498
Nigel Nooijens                                                06-52624082
Joost van Loon                                               06-53492697
Hein Loman
Michelle Hendrikx

Commissie Clubhuis:
Hans van Agtmaal      Voorzitter                         0164-258833    
Michel Verdult             Lid
Els Sebregts               Penningmeester   
Henny Snepvangers   Inkoop 
Maurice Rommers      Inkoop    
Wim van Lammeren   Arbo zaken                      0164-255956 
Theo Hekerman          Bardienstplanner
Marco Hagenaars       Lid                                
Corrie Dekker              Lid                                   06-12173026   
Stefan Bogers              Kassabeheer                 06-48354979  
Gerda Hekerman         Inkoop                            0164-263530  
Ton Leijtens                 Lid                                  0164-258875 
Hans Scheringa           Lid                                  06-46103285  
Ella Linders                  Lid                                  0164-240523 
Maikel Nuijten              Lid                                  06-22481550 
Pierre Voeten              Inkoop drank
Ronnie van Uum          Lid
Joeri Traats                  Lid                                 06-13206310

Competitieleiders:
Gert-Jan Heeren      VCL                                 06-20130548
Jan Goossens          VCL                                 0164-250998
Jolanda Fiktorie      Junioren: rood, oranje, groen, geel comp.

Jeugdcommissie:
Jolanda Fiktorie          Voorzitter       
Roel Brouwer              Lid                              06-20206314
Stefan Versteeg          Lid
Hein Looman              Namens trainers
Vacatures

Commissie: Bastion Open Toernooi & Herfstboktoernooi
Marcel Verhagen                Voorzitter                06-37615479
Addy Verhagen                   Penningmeester     06-44898144
Marieke van der Klift           Penningmeester     06-44738287
Henk Cameron                   Secretaris                0164-245449
Elly Bakker                         Planning                  06-53882435
Carola van Lammeren        Planning                 06-25071439
Paul van Gaans                  Lid                          06-15357825
Wil Goossens                      ICT                          06-28945955
Gerda Hekerman                 Lid Catering(C)       06-12268601
Dini Speek                           Lid Catering            0164-266073
Joyce Meeuwissen              Lid Catering            06-18990335
Petra Hagenaars                 Lid Evenementen    06-41896387
Hans Diedrich                      Lid Evenementen    06-54261946
Frans van Keijzerswaard     Lid Evenementen    06-46648657

Commissie: Zoomer Toernooi
Jules Boonman                  Voorzitter                    06-29588422 
Betsy Doomen                   Secretariaat/planning 0164-241805 
Ruud Proost                       Penningmeester        06-50879933
Rachel Buuron                    Planning                   06-54941244
Piet Buuron                        Lid                             0164-256482 
Wil Doomen                        Evenementen           0164-241805 
Wilbert Doomen                  Lid                           06-54902625 
Joeri Traats                         Lid                            06-13206310 
Carmen Reijnders               Lid                           0164-254190
Piërre Voeten                      Lid                           0164-251025 
Lieselotte Heijnen               Lid                           06-53390477
Monique Fokkema              Lid                           06-57544334
Ludie Breugelmans            Lid                           06-10428353
Marc van Eekelen              Lid                           06-26056432
Roos Vrolijk                        Lid                          06-52374153
Rosa Boonstra                    Lid                          06-38264310
Manuel Magallon                Lid                          06-83647678

Commissie: Parkbeheer
Ben van Uum         Voorzitter/cont.Gemeente    06-53360433  
Geert Fiktorie          Onderhoud buiten                0164-240076 
Pierre Haest            Electriciteit                           0164-259678 
Raymon Meeus       Electriciteit                          06-44515781
Michel Franken       Lid                                        0164-239337 
Eppie Sebregts       Lid                                        0164-251284
Piet Sprangers        Greenteam                           0164-854975
Henk van der Velde  Lid                                      06-37197965
Ton Verdult              Lid                                       0164-251519

Greenteam (onder cie.Parkbeheer)
Piet Sprangers (voorzitter)
Jack Brouwers
Willem Coenen
Marcel Emmerink
Geert Fiktorie
Michel Franken
Jan Goossens
Piet Heemskerk
Albert Joossen
Aart Kapteyn
. Kruf
. Kuijper
Jac Linders
Henk Loman
Piet Passier
Piet Schuurmans
Eppie Sebregts
Kees Sonke
Ben van Uum
Cees Verheijen
Jac Wils
Walter Zimmerman
 

VerenigingContactHistorieBestuur & CommissiesStatuten en ReglementenIn BN-deStem 12-04-2016In de Bergse Bode 28-10-2015BN-de Stem 24-10-2015BN-de Stem 02-04-2015
Sponsors